අන්තර්ජාලයේ පොත් කඩ දන්සැල්...
කියවීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයේ පොත් පත් හා පොත් නොමිලයේ ලබා දෙන වෙබ් අඩවි දහස් ගනනක් තිබෙනවා.මේවාට පිවිස ඔබට පොත් ඊ බුක් ආකාරයට බාගෙන කියවිය හැකිය..


ඇමසෝන්.කොම් (www.amazone.com) මෙය අන්තර්ජාලයේ විශලතම පොත් අලෙවි සැලකි.අලුත්ම පොත් මෙමගින් ඔබට ලබා ගත හැක්කෙ එ සදහා යම් මුදලක් ගෙවීම තුලිනි..


අපි බලමු නොමිලයේ ඊ බුක් බාගත කල හැකි ජනප්‍රියතම වෙබ් අඩවි 20 මොනවාද කියා..>>>>>
දක්වා ඇති සයිට් වලට පිවිස ඊ බුක් බා ගත කර ඔබ සතු දැනුම වැඩි කරගන්න... Charitha Bandara