ගෙදර ඉඳන් බෝම්බයක් හදමු.....

යාලුවනේ මම මේ කියලා දෙන්ට යනදේ මම කලින් කරල බලලා සාර්තක ප්‍රතිපල අත්කරගත් දෙයක් යාලුවනේ මම මේ කියල  දේන දේ ඔයාලටනම් පොඩ්ඩක්වත් වැඩක් නැති දෙයක් වෙන්ට ඇති ඒත් කවදා හරි ඔයාලට බෝම්බයල් අහු උනොත් මේ මම කියලා දුන්න දේ මතක්වේයි මෙකද බෝම්බයක වෙන්නේ මේදෙයම නිසා එතකොට මේකත් help එකක් වෙයි........................

දැන් අපි වැඩේ පටන් ගමු මේ බෝම්බය හදන්ට ගොඩක් දේවල්නම් ඕන නෑ පොඩ පොඩි බඩු ටිකක් ඕන අවෂ්ශ දේවල්තමෛඉ


                * පෑන් කූර ඉවත් කරපු පෑන් බටයක්
                * ගිනි කූරු 20
                * බැටරි කෑලි 3ක්
                * සිහින් කම්බියක් (වයර් එකකින් ගලවා ගත් එක කම්බි පොටක් සිහින්)
                *අවශ්ය පරිදි වයර්

දැන් වැඩේ පටන් ගමු................................


1. මුලින්ම පිහියක් හරි පොඩි කියත් පටි කෑල්ලක් හරි අරගෙන අගල් හතරක් විතර දිග තියෙන්ට පෑන් බටය කපා ඉවත් කරන්ට


2. ඊට පස්සේ ටිකක් දිග වයර් දෙකක් ගෙන සිහින් කම්බිය මැදට සිටින සේ වයර් දෙක කම්බිය දෙපැත්ට්තෙන් සවිකරගන්ට

 


3. එන් පසු කපගත් පෑන් බටයේ එක් කෙලවරකින් එක වයර් එකක් යවා සිහින් කම්බි පොට පෑන් බටයේ මැදට සිටිනසේ අනිත් කෙලවරින් යවගත් වයරය එලියට ගන්ට


4.දැන් සිහින් කම්බිය මැදට සිටින සේ තියා පෑන් බටයේ එක කෙලවරකින් වයර් එකර හානි නොවන සේ හොදින් වසා ගන්ට (පෑන් බටය ගිනිකුරකට අල්ලා රත් ඌ පසු වයරයට හානි නොවන පරිදි  අතින් තද කරිම ලේසිම ක්‍රමයෛඉ)
දැන් පෑන් බටයෙ එක් කෙලවරක් හොදින් වැසී ඇත් අනිත් කෙලවර විවුර්තව තිබේ 

5. දැන් ගිනිකූරු ටික අරගෙන ගිනිකූරෙහි උඩ ඇති වෙඩි බෙහෙති ටික අතිගලවා හොදින් කුඩුකර පෑන් බටයේ විවුර්තව ඇති අනිත් කෙලවරින් පෑන් බටය  ඇතුලට වෙඩි බෙහෙත්  ටික දමන්න


6.ඉන් පසු පෑන් බටයේ විවුර්තව ඇති කෙලෙවර හොදින් වැසාගත යුතුය පෑන් බටය කේලවර වසන විටදී කිසිම විටකදී වයර් එකට හා සිහින් කම්බි පොටට හානි නොවිය යුතුය ඒ හරහ විද්ලිය ගමන් කල යුතුය (පෑන් බටයේ කෙලවර වසන විටදි  රත් කරපු කියත් පටි කෑල්ලකින් ප්ලාස්ටි පෑන් බටය නියමාකාරව වස ගත හැක මෙහිදී වෙඩි බෙහෙත් ගිනි නොගන්නා විදිහට  මෙය කරයුතුය. ඔබ දන්නා වෙනත් ක්‍රමයක් උවද මෙයට යොදා ගන්ට) සැ.යු- පෑන් බටයේ ඇතුලට වාතය ගමන් නොකරයුතුය


7. දැන් බෝම්බය හදලා ඉවරෛ දැන් ටිකක් ඈතට ගිහිත් වයර් දෙකෙහි කෙලවරට බැටරි කෑලි තුන අල්ලලා බලන්ට ඔයාලා හරියට වැඩේ කරනම් හදපු බෝම්බය පිපිරිය  යුතුය ...........යාලුවනේ මම් හිතනවා ඔයාලට මම කියපු දේ තේරෙන්ට ඇති කියලා මෙය වෙන හැටි පැහැදිලිකරනවනම්  මෙයෛන් වෙන්නේ අපි පෑන් බටය ඇතුලට දැන්ම්මේ සිහින් කම්බි පොටක් අපි අරගත්ත වරය් දෙක අපි කම්බිය මැදට සිටින සේ දෙපැත්තෙන් වයර් දෙක අමුනපුවහම් මෙය තනි වයර් එකක් වගේ කරන් එක ගෙනියනව . සිහින් කම්බි පොට පෑන් බටය මැදට දාලා ඇතුලට වෙඩි බෙහෙත් දාලා දෙපැත් තෙන්ම වහලා වයර් දෙකට කර්න්ට් එක දුන්නහම එතන වෙන්නේ කරන්ට් එක "ශෝට්" විල්ලක් එතකොට වයර් එකේ තියන දුර්වලම තැන සිහින් කම්බි පොටය එවිටදී සිහින් කම්බිය රත් වෙනවා රත් වෙලා ගින්යන් වෙනවා එවිට ඇතුලේ තියන වෙඩි බෙහෙට් පත්තුවෙලා වාතය එලියට එන්ට තැනක් නැති නිසා පිපිරිමය
ඔබට කවදා හරි  බෝම්බයකට මුහුන දෙන්ට උනොත්  දුවන්ට බලන්ට දුවලවත් බේරෙන්ට බැරිනම් එකට එන Power එක කරන්ට් එක වයර් එක කපන්ට....................


Doc Link

 Sanoj Prabath Jayathilaka