ඔයාට උවමනා කරන players ටිකක්!


හැබැයි එක දෙයක් මතක තියාගන්න. මේ ඔක්කොම 32ඉිට්ම් ගනයට අයත් ඒවා. 64බිට්ස් අයට ඕනිනම් ඒ ඕනි ප්ලේයර් එක දාල කමෙන්ට් කරන්න

Flash Player IE


VLC media player


K-Lite Codec Pack


Real Alternative


QuickTime


Windows Media Player 11


Gom Player


KMPlayer


Miro


HandBrake


Media player classic Home Cinema
 King Shan